ระบำไตรรัตน์ เป็นการแสดงที่วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ ได้อัญเชิญบทร้องพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในละครพูด เรื่องปล่อยแก่ ของนายบัว วิเศษกุล ซึ่งเป็นบทส่งท้ายตอนจบ ของละครเรื่องนั้น ใช้ทำนองแขก บรเทศ เรียกกันทั่วไปว่า เพลงพุทธานุภาพ หมายถึง ธรรมมานุภาพของพระรัตนตรัย ซึ่งดลบันดาลให้เกิดสรรพมงคล และสุขสวัสดิ์ แก่ผู้ชมโดยทั่วหน้า

เนื้อร้อง ระบำไตรรัตน์
* ร้องแขกบรเทศ *
พุทธานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลน้อยใหญ่
เทวาอารักษ์ทั่วไป ขอให้เป็นสุขสวัสดี
ธรรมานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลเสริมศรี
เทพช่วยรักษาปราณี ให้สุขสวัสดีทั่วกัน
สังฆานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลแม่นมั่น
เทเวศร์คุ้มครองป้องกัน สุขสวัสดิ์สันต์ทั่วไป