“การแสดงรำกลองยาว”

งานกรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการ Thailand Scan Me

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561