งานพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

14/8/22