งานเทศกาลนิทรรศการศิลปะนานาชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2561