การแสดงของนักเรียน
งาน “ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ครั้งที่ ๓”
ของสมาคมเมโลเดียน
วันที่ 17 ตุลาคม 2563

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว