งาน 2499 ฝังใจไม่ลืม
ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็กซ์เพลส กาญจนาภิเษก
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561