งาน The Great Chinese New Year 2020
ณ เซ็นทรัลบางนา
วันที่ 21 มกราคม 2563