ประวัติการศึกษา

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา สาขานาฏศิลป์ไทย

ประสบการณ์การทำงาน ทำงานด้านนาฏศิลป์ไทยมามากกว่า 10 ปี ดังต่อไปนี้

  • สอนพิเศษวิชานาฏศิลป์ไทย
  • จัดการแสดงนาฏศิลป์มา
  • เจ้าของสถาบันนาฏศิลป์ชื่อดังย่านหนองแขม